Projecte de desenvolupament sostenible de la ramaderia familiar cooperativa

Pla de desenvolupament

Fem sostenible la ramaderia familiar i cooperativa

Llet Nostra és un projecte realitzable perquè és un projecte de territori, de Proximitat i és projecte propi de sector.

Aquesta transformació s’ha de treballar des de la sostenibilitat, la confiabilitat de la informació, la traçabilitat i diferenciació.

Participant des del lideratge en el canvi cap a noves tendències agràries, industrials i de consum cap a la sostenibilitat ECONÒMICA, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

I aquest lideratge requereix d’una forta inversió en innovació seguint les tendències d’Europa.

Esquema reciclatge

Per què

Un canvi climàtic que cada cop més s’accentua i requereix d’actuació per part de la societat. S’estableix com a prioritat estratègica buscar noves maneres de fer més respectuoses amb el medi ambient, i complint les exigències del mercat, cada cop més conscienciat educacionalment.

Ramaders
Famílies
Transport
Alimentació

Què farem

Transformar la cadena làctia, on la prioritat és buscar la sostenibilitat, econòmica, social i mediambiental de la ramaderia familiar i cooperativa.

Com

Un projecte a mig i llarg termini que vincula una part important de la cadena que és la ramaderia, la investigació, la industria i fins arribar al mercat i consumidor final.

Tot aquest pla es portarà a terme amb la integració de processos, eines, esforç i compromís d’entitats, aquí a Catalunya i amb un finançament principalment intern ja previst al pla estratègic 2022-2026.

Granges

Impacte social

Amplitud i impacte del projecte a la societat

119

explotacions ramaderes

28% dels ramaders catalans

42M

litres/any

15% del litres

30M€

facturació anual

Llet Nostra – 6 treballadors

4,1M€

facturació anual hostaleria

801 clients, 7 treballadors

Impacte social
Impacte social
Impacte social
Impacte social

Objectius

El pla està estructurat i ideat per cobrir 7 objectius principals

01


Millorar la competitivitat de les explotacions ramaderes

afavorint la seva transició als models productius mediambientalment sostenibles i socialment responsables, en el marc de l’economia circular, la millora de la biodiversitat dels seus emplaçaments.

02


Mitjançant plans de comunicació i enquestes que exemplifiquin l'evolució de la ramaderia integrant recursos de sostenibilitat i innovació.

Mitjançant plans de comunicació i enquestes que exemplifiquin l’evolució de la ramaderia integrant recursos de sostenibilitat i innovació.

03


Promoure mètodes de producció amb un enfoc circular i sostenible

en tota la cadena de valor, des de l’abastiment i processament fins al consum final, incorporant a als nostres productes materials reciclats o d’origen biològic, reduint l’impacte ambiental dels envasos, i garantint alhora el més alt nivell de qualitat i seguretat dels productes per als consumidors.

04


Fomentar i impulsar mesures per la reducció de la petjada de carboni

en totes les baules possibles de la cadena de la valor, des de la producció i subministrament làctic, a la comercialització de la llet i derivats, optimitzant els recursos per tal d’integrar de forma eficient i competitiu tot el procés.

05


Accelerar la transició a una mobilitat sostenible i intel·ligent,

modernitzant la flota i millorant la gestió de recollida i transport de la llet mitjançant eines que permetin la simulació i adaptació de rutes d’una forma ràpida i eficient.

06


Abordar el procés de transformació digital de l’ecosistema làctic

a través de noves infraestructures tecnològiques, automatització i utilització d’aplicacions d’intel·ligència artificial i intel·ligència de la dada que millorin l’eficiència productiva i la rendibilitat de totes les estructures en nom de la seva sostenibilitat mediambiental i social. Des de la producció fins la informació del i cap al consumidor. La transparència dins el projecte ha de ser essencial per garantir la seguretat alimentària.

07


Impulsar un ecosistema digital

per a la col·laboració entre les entitats participants en el projecte, i d’aquestes amb els consumidors, on es comparteixi informació que redundi en benefici de totes les parts, fomentant així també la cultura i coneixement dins la societat.

Eixos d'actuació

El pla treballa 5 eixos d’actuació principals i 2 de transversals

Excel·lència

Excel·lència ramadera familiar

Sostenibilitat i competitivitat des del punt de vista econòmic, social i mediambiental.

CO2

Net Zero

Reducció de la petjada ambiental dels productes i de la pròpia organització i producció.

Compromís

Compromís circular

Optimització de la gestió de recursos i residus. Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Seguretat alimentària

Traçabilitat i seguretat alimentària

Garantia en la traçabilitat i Seguretat alimentària en tot els productes.

Compromís social

Compromís social

Desenvolupament de persones, gestió de la diversitat i aposta per la igualtat.

Digitalització

Digitalització 4.0

Digitalització des de l’origen fins al mercat.

Comunicació

Comunicació

Transmetre a la societat una cultura i una manera de fer.

Quines són les fites que volem aconseguir

Donar suport a les explotacions ramaderes familiars del nostre territori.

Emprendre un canvi que suposa seguretat i continuïtat pel sector primari i ramader.

Activar un projecte complex i ampli, amb un plantejament enfocat a llarg termini.

Fites

Qui som

Llet Nostra Més
Cabrianes
Irta
Societat Distribuïdora Alimentària de Catalunya

Entitats associades